سنسورهای اولتراسونیک
سنسور اولتراسونیک Ultrasonic Level Meters ULM-53

اندازه گیری پیوسته در مایعات(حتی مایعات آلوده) مواد خمیری و چسبناک در مجراهای باز و بسته، فاضلاب ها و کانال های باز
قابلیت استفاده در محیط های انفجاری

ادامه...
سنسور اولتراسونیک Ultrasonic Level Meters ULM-53L

اندازه گیری پیوسته در مایعات(حتی مایعات آلوده) مواد خمیری و چسبناک در مجراهای باز و بسته، فاضلاب ها و کانال های باز
فاصله دید ثابت در رنج های متفاوت

ادامه...
سنسور اولتراسونیک Ultrasonic Level Meters ULM-70

اندازه گیری پیوسته ارتفاع غیر تماسی
مناسب جهت اندازه گیری ارتفاع مایعات متفاوت و مواد جامد
دارای نمایشگر بیرونی با کنتراست OLED

ادامه...
سنسورهای اولتراسونیک

سنسور اولتراسونیک برای اندازه گیری پیوسته ارتفاع غیر تماسی و مناسب جهت اندازه گیری ارتفاع مایعات متفاوت و مواد جامد و دارای نمایشگر بیرونی با کنتراست OLED می باشد.

شرکت اتصالات کابل آریا