درباره ما

 

             
 
    

 


    شرکت اتصالات کابل آریا درسال 1384 با هدف ارائه راه حل جامع در تامین تجهیزات اتوماسین صنعتی تاسیس گردید و با توجه به دارا بودن سوابق 
    طولانی در تامین تجهیزات برق واتوماسیون صنعتی و در اختیار داشتن کادری مجرب در زمینه مهندسی ، بازرگانی ، بازاریابی و فروش برآن شدیم تابهترین 
    محصولات روز دنیا را در اختیار توسعه و پیشرفت صنایع کشور عزیزمان قرار دهیم.
    تمرکز ما بر مشتری مداری و ایجاد رابطه بلند مدت با مشتریان محترم می باشد و معتقدیم که این مهم میسر نمی شود جز با ارائه محصولاتی با کیفیت بالا
    به همراه آموزش و خدمات فنی مهندسی.

پروژه های انجام شده
برخی از مصرف کنندگان کلیدهای مینیاتوری و محافظ جان دوپکه :
1-تعاونی مسکن یاس
2-تعاونی مسکن نیروی انتظامی
3-تعاونی مسکن کارکنان امور مالیاتی
4-تعاونی مسکن اصناف بیرجند
5- تعاونی مسکن مهر 1
6-تعاونی مسکن سایه کویر (اداره کل زندانها)
7-تعاونی مسکن دانشجویان
8-کلینیک پزشکان خیابان غفاری بیرجند
9-شرکت سرمایه گذاری ارومیه
10-شرکت کرمان تابلو
11-شرکت ستاره آرمان طوس مشهد
12-شرکت تابلوسازی صنایع برق ارس
13-تعاونی مسکن کارکنان شرکت ایران تابلو
14-آشتیان تابلو
15-شرکت شاب سرویس
16-شرکت ارگ آسیا
و …..

 

شرکت اتصالات کابل آریا درسال 1384 با هدف ارائه راه حل جامع در تامین تجهیزات اتوماسین صنعتی تاسیس گردید و با توجه به دارا بودن سوابق طولانی در تامین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی و در اختیار داشتن کادری مجرب در زمینه مهندسی ، بازرگانی ، بازاریابی و فروش بر آن شدیم تا بهترین محصولات روز دنیا را در اختیار توسعه و پیشرفت صنایع کشور عزیزمان قرار دهیم.

تمرکز ما بر مشتری مداری و ایجاد رابطه بلند مدت با مشتریان محترم می باشد و معتقدیم که این مهم میسر نمی شود جز با ارائه محصولاتی با کیفیت بالا به همراه آموزش و خدمات فنی مهندسی.

شرکت اتصالات کابل آریا درسال 1384 با هدف ارائه راه حل جامع در تامین تجهیزات اتوماسین صنعتی تاسیس گردید و با توجه به دارا بودن سوابق طولانی در تامین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی و در اختیار داشتن کادری مجرب در زمینه مهندسی ، بازرگانی ، بازاریابی و فروش بر آن شدیم تا بهترین محصولات روز دنیا را در اختیار توسعه و پیشرفت صنایع کشور عزیزمان قرار دهیم.

تمرکز ما بر مشتری مداری و ایجاد رابطه بلند مدت با مشتریان محترم می باشد و معتقدیم که این مهم میسر نمی شود جز با ارائه محصولاتی با کیفیت بالا به همراه آموزش و خدمات فنی مهندسی.

شرکت اتصالات کابل آریا درسال 1384 با هدف ارائه راه حل جامع در تامین تجهیزات اتوماسین صنعتی تاسیس گردید و با توجه به دارا بودن سوابق طولانی در تامین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی و در اختیار داشتن کادری مجرب در زمینه مهندسی ، بازرگانی ، بازاریابی و فروش بر آن شدیم تا بهترین محصولات روز دنیا را در اختیار توسعه و پیشرفت صنایع کشور عزیزمان قرار دهیم.

تمرکز ما بر مشتری مداری و ایجاد رابطه بلند مدت با مشتریان محترم می باشد و معتقدیم که این مهم میسر نمی شود جز با ارائه محصولاتی با کیفیت بالا به همراه آموزش و خدمات فنی مهندسی.

شرکت اتصالات کابل آریا درسال 1384 با هدف ارائه راه حل جامع در تامین تجهیزات اتوماسین صنعتی تاسیس گردید و با توجه به دارا بودن سوابق طولانی در تامین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی و در اختیار داشتن کادری مجرب در زمینه مهندسی ، بازرگانی ، بازاریابی و فروش بر آن شدیم تا بهترین محصولات روز دنیا را در اختیار توسعه و پیشرفت صنایع کشور عزیزمان قرار دهیم.

تمرکز ما بر مشتری مداری و ایجاد رابطه بلند مدت با مشتریان محترم می باشد و معتقدیم که این مهم میسر نمی شود جز با ارائه محصولاتی با کیفیت بالا به همراه آموزش و خدمات فنی مهندسی.

شرکت اتصالات کابل آریا